Kombi tablety mini

20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajiš ť ující

desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody

a likvidaci řas, Dávkování: Pro 10 m3 vody v bazénu se

používají 3-4 tablety. Toto množství postačuje pro udržení

potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru

ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které

ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota

vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení

bazénu atd.