Červená varianta rok výroby do 2020.

Květovaná varianta rok výroby od 2021.